VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hướng dẫn triển khai bình xét gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022
26/10/2022 08:44:46

thời gian các thôn, khu dân cư tổ chức hội nghị bình xét từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022

HƯỚNG DẪN

V/v bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa tiêu biểunăm 2022.

  

          Thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, về việc “ Quy định về xét tặng danh hiệu: Gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa”.

Ủy ban nhân dân xã Cao Thắng hướng dẫn các bước tiến hành bình xét Gia đình văn hóa năm 2022 cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

a. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước làng.

b. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa nơi công cộng, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

c. Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không mắc các tệ nạn xã hội, tham gia phòng ngừa các tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm.

d. Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước, các sinh hoạt, hội họp ở thôn khu dân cư.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

a. Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức, thực hiện bình đẳng giới, vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

b. Gia đình nề nếp, ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình.

c. Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, nhà ở ngăn nắp, khuôn viên xanh- sạch- đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và nhà vệ sinh hợp vệ sinh, các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

d. Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác ở cộng đồng dân cư.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

a. Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b. Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động “Xóa đói giảm nghèo”, năng động làm giàu chính đáng;

c. Kinh tế gia đình ổn định, thực hành tiết kiệm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.

II. Trình tự, thủ tục, xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

1. Thủ tục.

a. Hộ gia đình đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư.

b. Trưởng thôn chủ trì phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư, họp thôn, quân dân chính thôn, bình xét gia đình văn hóa và lập danh sách những Gia đình đạt Gia đình văn hoá đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định công nhận.

c. Căn cứ Quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm, Trưởng Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”, tỷ lệ từ 5-10% trong số Gia đình được công nhận là Gia đình văn hoá 3 năm liền trở lên. Thời gian tính từ năm 2021.

2. Hồ sơ gồm.

a. Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia đình.

b. Biên bản họp bình xét ở thôn kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” và “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”, hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân xã( Công chức VHXH ) để ra Quyết định công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”.

3. Điều kiện công nhận.

a. Đối với “Gia đình văn hóa” Phải đạt các tiêu chuẩn, quy định về “Gia đình văn hóa” tại mục I.

b. Đối với “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”. Phải đạt “Gia đình văn hóa” từ 03 năm liền trở lên.

4. Quy trình đăng ký, bình chọn và xét cấp giấy chứng nhận.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, đầu năm các thành viên trong gia đình đăng ký với Ban công tác Mặt trận ở thôn.

- Danh sách “Gia đình văn hóa tiêu biểu ” được công bố trên loa truyền thanh ở thôn, được ghi vào “Sổ vàng truyền thống” ở thôn, khu dân cư, được cấp Giấy công nhận“Gia đình văn hóa tiêu biểu ” 03 năm liền trở lên và Giấy công nhận “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền” được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở thôn, khu dân cư.

IV.Tổ chức thực hiện.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, chủ trì, phối hợp với UBND xã, Công chức VHXH, xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức Hội nghị triển khai việc bình xét Gia đình văn hoá và Gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2022.

- Ban công tác Mặt trận các thôn phối hợp với trưởng thôn, tổ chức Hội nghị để bình xét Gia đình văn hoá và Gia đình văn hoá tiêu biểu, lập danh sách Gia đình văn hoá tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận“Gia đình văn hóa tiêu biểu 03 năm liền” để các thôn tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian các thôn tổ chức họp bình xét từ ngày 15/10/2022 đến ngày 20/10/2022. các thôn nộp toàn bộ danh sách, mẫu biểu về TT. MTTQ xã và UBND xã chậm nhất vào ngày 21/10/2022 ( Qua Công chức VHXH ) để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu ” năm 2022. Đề nghị các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận các thôn phối hợp với Trưởng thôn triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, phản ảnh kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã để xem xét giải quyết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 278
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/03/2023 11:31:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO THẮNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Mạnh Nhường

Địa chỉ: UBND xã Cao Thắng- xã Cao Thắng- huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0927270699

Email: ......

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 38,848