TIN TỔNG HỢP KHÁC
BÀI TT: CHỦ ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026
10/04/2021 09:58:41

      

Thưa QV…Trong thời gian này, trên các phương tiện thông tin đại chúng đang tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đài phát thanh huyện Thanh Miện và Đài TT xã Cao Thắng đã dành nhiều thời lượng xây dựng các chuyên mục tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền các qui định của Pháp luật như vị trí vai trò của QH, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, lí lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; chú trọng tuyên truyền những điểm mới của cuộc bầu cử lần này. Tuyên truyền sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp với công tác bầu cử như xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

        Thưa quí vị ….. Ngày 23/5/2021 là ngày diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Tại Việt Nam, quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước CHXHCNVN, đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.

Có thể nói, bầu cử là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn”. Mỗi người dân khi tham gia bầu cử không chỉ là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn Tổ quốc.

       VẬY MỖI NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ ĐỂ GÓP PHẦN VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ?

      Như đã nêu ở trên, việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi công dân nhằm mục đích lựa chọn cho mình những người đại diện và trao quyền cho họ thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của địa phương, của đất nước và của dân tộc. Thực tế, quyền và nghĩa vụ đó không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử, mà hơn thế, còn được minh chứng trong suốt quá trình tham gia đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, khẳng định bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa; khẳng định chân lý: Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

     Để góp phần vào thành công ngày bầu cử, ngoài nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, của Hội đồng bầu cử các cấp, đặc biệt là Hội đồng bầu cử cấp cơ sở, thì trách nhiệm của mỗi người dân là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tự mình tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn đại biểu, cơ cấu cần thiết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng ứng cử viên và số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử, cân nhắc, lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phản ánh được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

     Kết quả và thành công của các cuộc bầu cử, sẽ một lần nữa góp phần khẳng định bản chất ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và những giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc Việt Nam - Đó là việc người dân luôn CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. Mọi biểu hiện thờ ơ với cuộc bầu cử, không tham gia bỏ phiếu hoặc nhờ người bầu hộ, bầu “cho xong”… không những tự mình tước bỏ quyền lợi “thiêng liêng” của mình, mà còn là hành xử thiếu trách nhiệm đối với đất nước, với dân tộc./.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 142
Trước & đúng hạn: 142
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 07:42:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO THẮNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Mạnh Nhường

Địa chỉ: UBND xã Cao Thắng- xã Cao Thắng- huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0927270699

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0